Verdens gøyeste
musikktimer

Engasjer hele klassen gjennom intuitivt
musikalsk samspill

KUN I SEPTEMBER - få opptil 2 gratis instrumenter

Bestill skolepakker og medlemskap i Pianoklassen og få opptil to trommesett eller et lærerpiano på kjøpet

Se tilbud

Se film

Pianoklassen finnes på skoler over hele landet

Les noen av våre
medlemshistorier under
🏫
Melum skole
🏫
Tromsdalen skole
🏫
Benterud skole
🏫
Teie skole
Blir skolen din den neste?

Å komme i gang krever
ingen pianokompetanse

Pianoklassen er lagt opp slik at alle skal kunne bruke den, uansett kompetanse.

Start opp på 1-2-3
med Roll-n-play

Mens læreren logger på Læringsportalen, ruller elevene ut pianoene, slår på strømmen, og er klar til å spille.
Utforsk instrumentene

Motiver elevene i Læringsportalen

I Læringsportalen møter elevene mer enn 200 videoer med populære og kjente melodier fra hele verden. Gjennom 5 nivåer lærer elevene å mestre enkelt pianospill på en intuitiv og engasjerende måte.

Mange av videoene finnes også med trommekomp.

Innhold og nivå tilpasset barne- og ungdomsskolen

Nivået på videoene i Læringsportalen er tilpasset slik at alle kan få den samme gleden og mestringen - uansett utgangspunkt.

Styrk finmotorikk og koordinasjonsevne

Å spille og beherske et musikkinstrument gir god motorisk trening, som igjen bidrar til utviklingen av finmotorikk, presisjon og koordinasjonsevne.

Lær ved hjelp av
unike instrumenter

Våre utvalgte musikkinstrumenter har unik utforming og er særlig tilpasset skolebruk. Instrumentene er enkle å få lyd i, lette å spille på, og de tåler både vann og søl. Dessuten er de sammenrullbare og lagres i egen oppbevaringsboks som tar liten plass i klasserommet.

Instrumentene leveres med 2 års full garanti og etter kjøpslovens bestemmelser.

- 49 tangenter
- Sammenrullbart
- Vanntett
- Falltestet fra 3 m
- Batterisparing etter 3 min

Les mer

- 61 standard tangenter

- Sammenrullbart

- Vanntette tangenter

- Oppladbart batteri

- MIDI/USB

Les mer

- 9 trommepads
- Sammenrullbart
- Vanntett
- Oppladbart batteri
- MIDI/USB

Les mer

NY MODELL

- 61 tangenter
- Oppladbart batteri
- Bæreveske
- MIDI/USB/Bluetooth

Les mer

Organiser timene
ulike måter

I Pianoklassen kan undervisningen foregå både i samlet klasse og individuelt.

Felles lærerstyrt undervisning

I samlet klasse eller større grupper styrer læreren undervisningen og administrer innholdet i Læringsportalen fra smarttavla.

Elevene sitter ved pultene sine og spiller fra felles øvingsvideo.

Individuell læring

Elevene kan også bruke Læringsportalen individuelt. Ved hjelp av iPad/PC og hodetelefoner kan elevene spille og lære på egenhånd.

Til dette behøves vår tilkoblingskabel som kan bestilles ekstra til skolepakkene.

kompetansemålene
i musikk

Pianoklassen er et godt verktøy til å nå flere av kompetansemålene i musikk etter 4. og 7. trinn.

Kompetansemål etter 4. trinn

- Utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
- Synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
- Eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater
- Formidle egne musikkopplevelser og beskrive bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper
- Samtale om og reflektere over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Kompetansemål etter 7. trinn

- Utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
- Utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
- Øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
- Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet
- Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
- Bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
- Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
- Undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
- Reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Det perfekte verktøyet fra første klasse til ferdig utlært

Pianoklassen er utviklet og tilpasset alle klassetrinn fra første til tiende.
Pianoklassen for barneskolen

Få glede av musikk fra første time

Utforsk Pianoklassen 1-7 ->
Pianoklassen for ungdomsskolen

Mestre pianospill på ungdomsskolen

Utforsk Pianoklassen 8-10 ->

Bli medlemsskole

Gjennom nivådelte, intuitive videoer engasjeres og motiveres elevene til samspill, læring og mestring.

Pianoklassen er en
del av Oktavo AS

Skandinavisk leverandør av pedagogiske musikkinstrumenter og læringsverktøy til grunnskolen.

Sjekk ut våre andre konsepter:

Siste fra bloggen

Hold deg oppdatert på Pianoklassen sin utvikling.

Alle innlegg