Entusiasme ved bruk av

Pianoklassen på Stord Kristne Skule

Stord Kristne Skule har innført Pianoklassen som et digitalt læringsverktøy i musikkundervisningen for ungdomstrinnet. Tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært svært positive.

Dette er tilbakemeldingen fra musikklæreren etter å ha bruk Pianoklassen nå i høst:

“Her, på Stord Kristne Skule, er me i full gong med pianoklassen på ungdomstrinnet.  

Det var superstas å få eigne piano! Og så er det veldig kjekt å læra! Elevane gledar seg stort til musikktimane. Det har hendt at dei har brutt ut i spontan applaus og gledesrop over at det er musikktime! Ei herleg tilbakemelding, det

Me har starta på læringsvideoane som ligg på Pianoklassen sine nettsider. Somme av elevane har ikkje spelt noko instrument før. Andre har noko erfaring, men for dei fleste er det nokså nytt. Elevane jobbar med videoane i sitt eige tempo/progresjon. Dette fungerer heilt supert! Dei kan lett jobba i 30 min utan å gå lei. Veldig kjekt at songane som ligg innpå Pianoklassen er differensierte, slik at alle kan vera med på samspel, men på ulike nivå. Elevane opplever god meistring og stor glede når dei speler saman. Fellesskapet i musikktimane er så fint! "

Elevene har også vist stor entusiasme etter å ha fått Pianoklassen inn som en del av musikkundervisningen: 


  • Piano er veldig kjekt! 
  • Pianoa me har fått er enkle å spela på.
  • Pianoa er praktiske og enkle å jobba med.
  • Det er enkelt og gøy å følga pianoklasseopplegget på PC. Det er lett å læra! Og så er det kjekt at me kan læra i vårt eige tempo, at det blir vanskelegare etterkvart.  

Vi ønsker Stord Kristne Skule lykke til med Pianoklassen fremover, og håper det vil fortsette å være en verdifull ressurs i musikkundervisningen i mange år fremover.

Bli medlemsskole

Gjennom nivådelte, intuitive videoer engasjeres og motiveres elevene til samspill, læring og mestring.