Vi besøkte

Tysværvåg barne- og ungdomsskole

Pianoklassen i praksis

Vi hadde gleden av å besøke Tysværvåg barne- og ungdomsskole for å få innsikt i deres bruk av Pianoklassen i musikkundervisningen. Skolen er kjent for sin engasjerte tilnærming til læring, og vi ønsket å se hvordan de utnyttet Pianoklassens ressurser.

Aktiv deltakelse i Pianoklassen

Ved ankomst fikk vi delta i en musikktime der Pianoklassen var i fokus. Skolen hadde tilrettelagt med egne elevpianoer for både barneskole- og ungdomsskoletrinnet. Elevenes engasjement var tydelig da de aktivt deltok i pianoleksjonene. En spennende tillegg var introduksjonen av et nytt trommesett som skapte ekstra entusiasme blant elevene, spesielt blant guttene.

Variert undervisning

Vi fikk muligheten til å lytte til flere av melodiene som elevene hadde arbeidet med gjennom Læringsportalen. Repertoaret var variert og ga et innblikk i hvordan elevene utviklet seg musikalsk. Undervisningen var variert, med både lærerstyrte økter der Smartboard ble brukt for å veilede, og individuell øving der elevene benyttet datamaskiner og headsett for personlig utforskning.

Pianoklassen som en integrert ressurs

Det ble klart at Tysværvåg barne- og ungdomsskole hadde inkorporert Pianoklassen og Læringsportalen som en viktig del av sin musikkundervisning. Skolen har vært medlem hos Pianoklassen i flere år og opprettholdt sitt engasjement. Pianoklassen hadde blitt en integrert ressurs som beriket musikkopplevelsen og læringsprosessen for elevene.

Pianoklassen som kilde til engasjement og læring

Besøket ga oss en praktisk forståelse av skolens tilnærming til musikkundervisning ved hjelp av Pianoklassen. Det var tydelig at Pianoklassen og Læringsportalen ikke bare var verktøy, men en aktiv kilde til engasjement og læring for elevene.

Bli medlemsskole

Gjennom nivådelte, intuitive videoer engasjeres og motiveres elevene til samspill, læring og mestring.