Regjeringen har satt av 127 millioner kroner for å gjøre musikkundervisningen i grunnskolen mer praktisk, relevant og utforskende.

Alle kommuner kan nå søke om penger til å kjøpe inn utstyrspakker til skolenes musikkrom.

Hva kan pengene brukes til?

  • Musikkinstrumenter
  • Lydutstyr
  • Programvare
  • Verktøy for musikkproduksjon

Hvem kan søke?

Alle kommuner i Norge kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist: 20. mars 2024 ⏳

Dette er en flott mulighet til å gi elevene en bedre og mer inspirerende musikkundervisning!

Les mer og søk her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommuner-far-127-millioner-kroner-til-mer-praktisk-skole/id3022533/

Del dette innlegget med musikklærere og rektorer du kjenner!