I læringsportalen geleides elevene ved hjelp av enkel og intuitiv metodikk. Inspirerende videoer i de fleste sjangere motiverer elevene til å mestre pianospill på sitt nivå. Pianoklassen-metoden gir elevene respons fra første tone - helt uten krumspring og vanskelige grep. Det skapes en arena for mestring!

Utfordringen

Å spille blokkfløyte, gitar, orffinstrumenter, ukulele, Boomwhackers og sikkert noen jeg har glemt, er kjekke aktiviteter som fungerer bra i samlet klasse. Elevene sitter med instrumentet enten i fanget, på gulvet eller holder det i hendene. Like enkelt er det ikke med piano- og tangentinstrumenter hvis mange skal spille samtidig. Dessverre blir det ofte begrenset hva elevene får prøvd og lært på de hvite og sorte tangentene, og det er synd. Etter mitt syn er pianoklaviaturet det beste verktøyet til å lære elevene tone- og intervallsystemet i musikken. Derfor bør pianoet og tangentinstrumenter brukes mye mer i musikkundervisningen rundt omkring på skolene.

Fra min egen praksis vet jeg at utvalget av tangentinstrumenter på skolenes musikkrom ofte begrenses til et piano og to-tre keyboards. Har du mange elever i en klasse og få instrumenter kan det fort bli en langtekkelig affære å undervise i tangentspill. Hvis du også er eneste voksenperson i timene og skal gi elever som venter på tur noe pedagogisk fornuftig å holde på med, kan det bli riktig så 'travelt' å være musikklærer.

Problemstillingene ovenfor vil være velkjente for alle som underviser i musikk i grunnskolen. Så hvordan la en hel klasse spille piano samtidig som læreren leder og veileder?

Løsningen

Løsningen ble Pianoklassen-metoden. Her er hovedprinsippene:

pianoklassen.no logger læreren på en læringsportal med nivådelte øvingsvideoer
Fra Smart Board og PC har læreren nå full kontroll med undervisningen og klassens pianospill
Ut fra læringsmål og progresjon velger læreren noen aktuelle øvingsvideoer
Ordenselevene deler ut piano til hver elev som ruller dette ut på pulten og spilleøkten starter
Etter endt spilleøkt ruller elevene pianoene sammen før de samles inn og lagres i en boks til neste anledning

Elevene ruller pianoene ut på pultene

Metodikken

Progresjon

Pianoklassen-metoden skal være lett å forholde seg til for både lærer og elev. Metodikken er laget så intuitiv som mulig med læreren som organisator og veileder. Læringsportalens 5 nivåer har mange repeterende elementer som gir naturlig progresjon og forutsigbarhet for elevene. Språket og grafikken er tilpasset målgruppen fra 3. til 7. trinn på barneskolen.

For at elevene skal lære de grunnleggende ferdighetene i logisk rekkefølge anbefales det å følge progresjonen i nivåene. Videre bør læreren alltid gå gjennom nye øvingsvideoer med elevene før selve spillingen. Det anbefales også å sette på pause i starten av en video og la elevene få øve på nye hånd- og fingerposisjoner. Her vil aktiv bruk av Visualiseringsplakaten være til god hjelp.

Visualiseringsplakaten

Visualiseringsplakaten er et nyttig verktøy for læreren til bl. a. å vise fingertall, håndposisjoner, tonenavn og hvor midterste C befinner seg på klaviaturet. Visualiseringsplakaten kommer som veggplakat i alle skolepakkene og som digital versjon i læringsportalen. Se digital versjon nedenfor.

Visualiseringsplakaten på pianoklassen.no
Visualiseringsplakaten (digital versjon) som bl. a. viser fingertall, tonenavn og midterste C

Håndstilling

Det er viktig at elevene øver inn riktig håndstilling fra starten av. God huskeregel: Krum fingrene som når du holder en appelsin i hånden.

God håndstilling @pianoklassen.no
Riktig håndstilling

Les også: De kjekkeste musikktimene

Koordinasjon og motorikk

Noen elever vil streve med koordinasjon og finmotorikk. Alternativet for dem kan være å bytte ut pianoet med et elektronisk trommesett (fås som tilvalg i skolepakkene). Trommesettet kan enkelt tilpasses og benyttes sammen med pianoene. Se mer om dette i avsnittet om organisering.

Et annet godt alternativ vil være å forenkle læringsprosessen ved å spille med kun én hånd om gangen. Det vil si å bruke høyre og venstre hånd hver for seg. Klassen kan også først deles i høyre- og venstrehåndspilling og deretter settes sammen til begge hender. Flere av melodiene i Læringsportalen passer også godt med sang til. Bra for å skape variasjon og utvikling.

Elektronisk trommesett på pianoklassen.no
Gøy å spille elektronisk trommesett

Høyre og venstre hånd for seg på pianoklassen.no
Øving med høyre og venstre hånd hver for seg

Organisering

Klasserommet

Pianoklassen-metoden krever generelt lite organisering eller forarbeid. Metoden er tilpasset et klasserom med stoler og pulter samt tilgang til Smart Board eller video projektor. Noen elever opplever at de får bedre håndstillingen når pianoene plasseres litt skrått fra venstre mot høyre på pultplaten. Visualiseringsplakaten bør henges lett synlig på veggen ved siden av Smart Board eller lerret.

Gruppestørrelse

Personlig har jeg god erfaring med "pianoklasser" opp mot 25 elever. Andre lærere melder at grupper på ca. 20 elever har vist seg å være en ideell størrelse.

Det er imidlertid en fordel å drille inn et fast opplegg for gjennomføringen i klassen. Øv på enkle rutiner for oppstart og utdeling av instrumenter, gode underveis-regler og en fast måte å avslutte på.

Nedenfor er forslag til rutiner som er utprøvd og fungerer bra. Disse ligger også i Læringsportalen under 'Tips til praktisk bruk'.

Oppstart

 • Ordenselevene henter oppbevaringsboksen(e) og deler ut pianoene
 • Klassen ruller pianoene ut på pultene og skrur på strøm- og volumhjulet
 • NB! Bruk pianolyden som kommer på automatisk – den fungerer best når flere spiller samtidig
 • Læreren logger på Læringsportalen, velger nivå og video

Gjennomføring

 • Læreren starter videoen og pauser den når hånd- og fingerplasseringer vises
 • Ved behov informeres klassen om at grønt viser høyre hånd og blått viser venstre hånd
 • Ved behov demonstrerer læreren gjeldende hånd- og fingerposisjoner fysisk på Visualiseringsplakaten
 • Elevene finner hånd- og fingerposisjonene på pianoene mest mulig lydløst og gjør klar til å spille
 • Læreren lar videoen fortsette avspillingen og elevene spiller etter notene på skjermen

Avslutning

 • Elevene skrur av strømmen og ruller sammen pianoene med høyttalerdelen først
 • Ordenselevene samler inn og legger pianoene i oppbevaringsboksen(e) med endeflippen ned
 • Oppbevaringsboksen(e) settes tilbake på plassen sin

Trommesettet

Det elektroniske trommesettet kan tilpasses samspill med pianoene på flere måter.

For rytmisk og motorisk sterke elever:

 • Spille på som et vanlig trommesett med begge hender og to pedaler
 • Utforske takt og rytmer som 8 beat, 16 beat, Rock osv.
 • Spille i læringsportalen sammen med pianoene


For rytmisk og motorisk svakere elever:

 • Spille med bare én trommestikke - enten alene eller sammen med lærer
 • Som et rytmeinstrument til å holde takten/rytmen - flere elever kan spille på hver sin "trommepad"
 • Tilpasse ut fra vanskelighetsgrad og elevens ferdighetsnivå

Lærerpianoet

Lærerpianoet har flere bruksområder som gir mange fordeler.

Pedagogisk

 • Læreren kan delta mer aktivt i spillingen
 • Brukes til demonstrasjon og instruksjon
 • For elever som har behov for å spille sammen med læreren

Praktisk

 • Når elever ønsker å spille alene tilkoblet iPad og hodetelefoner
 • Koblet til MIDI/USB for bruk sammen med musikkprogrammer på iPad og PC
 • Koblet til eksterne høyttalere for bedre lyd

Læringsmiljø & læringsutbytte

Læringsmiljø

Pianoklassen-metoden trenger ikke bare være forbeholdt musikktimene. Den kan med fordel brukes til å skape variasjon og avbrekk i alle timer. Ha instrumentene tilgjengelige i klasserommet og bruk 5 -10 minutter i slutten av en undervisningsøkt. Kjekke musikalske opplevelser sammen med andre skaper god trivsel og et positivt klassemiljø. Praktiske elevaktiviteter vil alltid være bra for læringsmiljøet.

Læringsutbytte

Det som læres og samtidig føles positivt vil med stor sannsynlighet slå positivt ut på andre områder enn seg selv. Nyere forskning viser at det er en klar sammenheng mellom å spille musikkinstrumenter og resultatene i fag som engelsk, matte og realfag. Sitat fra studien:

«– Jo mer elevene engasjerer seg i musikk, jo bedre yter de i matte, engelsk og realfag, sier den kanadiske professoren Peter Gouzouasis. Ferdighetene man tilegner seg når man lærer å spille et instrument har en bred overføringsverdi til elevenes øvrige læring på skolen.» Les mer om dette her.

Vi er overbevist om at aktiv musisering har større verdi enn de målbare musikk-kunnskapene og opplevelsen. Å mestre å spille et musikkinstrument gir også økt motivasjon, økt mestringsfølelse og økt prestasjonsnivå i andre skolefag. I tillegg styrkes flere sanser og motoriske ferdigheter.

Kontakt oss

Dersom du eller skolen din ønsker ytterligere informasjon om pianoklassen-metoden og pianoklassen er vi mer enn glade for å hjelpe. Skolepakker og tilbud kan enkelt tilpasses økonomi og behov.

Kontakt oss på chat, e-post eller telefon.

Å spille piano styrker sanser og motoriske ferdigheter