De fleste elever syns at musikk og musisering er en positivt aktivitet i skolehverdagen. Musikk øker dessuten kreativiteten og trivselen til elevene. Pianoklassen ønsker å skape en arena som motiverer til mestring gjennom musikalsk samspill.  I Pianoklassen møter elevene en nivåtilpasset og intuitiv metodikk som alle mestrer. Bruk også Pianoklassen til små avbrekk i skolehverdagen eller som en del av den ordinære musikkopplæringen. Elevenes opplevelse av mestring øker trivselen og styrker læringsmiljøet for hele klassen.

Yter bedre i matte, realfag og språk

Ny kanadisk forskning (Juni 2019) viser nå at elever som driver med musikk gjøre det betydelig bedre i matte, realfag og språkfag enn dem som ikke driver med musikk. Den kanadiske studien viser også at det å lære å spille et instrument og å spille sammen med andre styrker elevenes lærings- og mestringsevne i langt større grad enn hva sang gjør. Nedenfor er noen sitater fra studien:

«– Jo mer elevene engasjerer seg i musikk, jo bedre yter de i matte, engelsk og realfag, sier den kanadiske professoren Peter Gouzouasis. Ferdighetene man tilegner seg når man lærer å spille et instrument har en bred overføringsverdi til elevenes øvrige læring på skolen.

– Å lære å spille et instrument og å spille i et ensemble er veldig krevende, sier Martin Guhn, som er del av forskerteamet bak studien.

Musikalsk samspill styrker elevenes lærings- og mestringsevne

Styrker motivasjonen og mestringsevnen

– Elevene må lære å lese noter, utvikle øye-hånd-hjerne-koordinasjon, lytteevne, samarbeidsevne og disiplin. Alle disse læringserfaringene, og flere til, spiller en rolle i å styrke elevenes kognitive kapasitet, utøvende funksjoner, motivasjon for å lære, og mestringsevne.

– Elevene som lærte å spille et instrument i grunnskolen og fortsatte med dette i videregående skole scoret ikke bare høyere, men var rundt ett akademisk år i forkant av sine medstudenter i engelsk, matte og realfag, hvis vi ser på eksamensresultatene. Dette er uavhengig av sosioøkonomisk status, etnisitet, tidligere undervisning i engelsk og matte, og kjønn, forteller Gouzouasis.»

Les mer om studien på Musikkultur.no.