Her forleden spurte jeg elevene: 'Hva er de kjekkeste musikktimene?' 'Når vi får spille på instrumenter og sånn' svarte de fleste ivrig. 'Hvorfor det?' spurte jeg nysgjerrig. 'Jo, fordi er gøy og så gir det en god følelse inni kroppen. Og aller kjekkest er det når alle spiller sammen og når vi merker at vi blir flinkere og flinkere for hver gang' kom det kontant fra mange. Sånne tilbakemeldinger fra elevene og det de selv svarer i elevundersøkelser viser at det nettopp er behov for mer tid til de praktisk estetiske fagene i skolen. Her kan musikkfaget spille en sentral og viktig rolle.

Positive opplevelser fremmer læring

Å spille og beherske et musikkinstrument, om det er en liten ukulele eller et helt trommesett vil oppleves positivt og fremkalle mestring hos de fleste elever. I tillegg styrkes motoriske ferdigheter og flere av sansene.

Musikkfaget og musikktimene skal være en arena som legger til rette for at elevene får utfolde seg, være kreative og oppleve mestring. Dette gir viktig kunnskap og gode ferdigheter, og som bidrar i skolens dannelsesoppdrag. Etter min mening er musikk ett av de viktigste praktisk estetiske fagene og må spille en hovedrolle i arbeidet med å tilrettelegge for mer praktisk undervisning i skolen.

Positive opplevelser

Skap en arena for mestring

Elever som ikke mestrer de teoretiske fagene norsk, matte og engelsk sliter ofte med motivasjonen og faller utenfor. Mange barn og unge har også skjulte interesser og talenter som de ikke får vist i skolehverdagen. For disse elevene er det viktig å ha en arena hvor de kan få utforske ferdigheter og kompetanse som de har evner til å mestre. En arena for musikk og kulturaktiviteter vil her være en viktig motivator som påvirker elevenes opplevelse av det å gå på skolen. Nyere forskning viser også tydelig at det å spille et musikkinstrument styrker læring og mestring i flere kjernefag. Se mitt tidligere blogginnlegg om emnet her.

Gi alle elever muligheten til å oppleve hvor kjekt det er å spille på instrumenter, enten det er alene eller sammen med andre. Skap en arena som motiverer elevene til å lære noe de lett kan mestre - på sitt eget nivå. Alt handler om å vise seg selv og andre at du kan noe på ordentlig. Hvis dette 'ordentlige' er å beherske et musikkinstrument, kan det lett påvirke motivasjonen for læring og mestring i andre fag - og bevise at ingenting er egentlig umulig.

Samspill og mestring