Menneskekroppen er laget for motorikk og bevegelse, og forskningen har forlengst slått fast at fysisk aktive barn lærer bedre. Å spille og beherske et musikkinstrument gir god motorisk trening som bidrar til utviklingen av finmotorikk og presisjon. En annen viktig faktor er utviklingen av koordinasjonsevnen som styrer fingre, hender, visuelle og auditive sanser.

Motorikk

I følge medisinske leksika er motorikk kroppens og musklenes viljestyrte bevegelser og bevegelsesevne, som kontrolleres av hjernen og styres gjennom egne nerver.

Det skilles mellom to typer motorikk: Finmotorikk som er bevegelsene i hender og fingrer, og grovmotorikk som er bevegelser i forbindelse med gange, tungt arbeid og lignende.

Ytelse

En motorisk ferdighet er en lært evne til å forårsake et forutbestemt bevegelsesresultat med maksimal sikkerhet. Motorisk læring er den relativt permanente endringen i evnen til å utføre en ferdighet som et resultat av praksis eller erfaring. Ytelse er en handling for å utføre en motorisk ferdighet. Målet med motorikk er å optimalisere evnen til å utføre ferdighetene med suksess, presisjon og redusere energiforbruket som kreves for ytelse. Kontinuerlig utøvelse av en bestemt motorisk ferdighet vil resultere i en kraftig forbedret ytelse.

Øye-hånd-hjerne-koordinasjon

Finmotorikken

Finmotorikk er evnen til å styre de fjerne musklene i hender, øyne, munn, føtter og i ansiktets mimikk. Det er finmotorikken som gjør at vi mennesker kan holde og styre redskaper med våre hender.

For å kunne beherske et hvilket som helst musikkinstrument er det viktig med gode finmotoriske ferdigheter. Å spille piano er en aktivitet som øver og forbedrer både finmotorikk og presisjonsevne hos elevene. Pianospill som involverer både fingre og hender bidrar også til utvikling av den viktige øye-hånd-hjerne-koordinasjonen.

Sett piano på timeplanen

Siden finmotorikk er mindre bevegelser, ofte de bevegelsene som man konsentrerer seg mer om, som å gripe noe, vil også andre viktige motoriske oppgaver dra nytte av at skolene setter pianospill på timeplanen. Finmotoriske oppgaver som å kneppe knapper, knytte skolisser, kle på seg, bruke spiseredskaper, tegne og skrive. Den finmotoriske kompetansen er uhyre viktig for utviklingen og i et barns hverdag, ikke minst i skolesammenheng.

Kilder:

https://no.qaz.wiki/wiki/Motor_skill

https://sml.snl.no/motorikk