Pianoklassen er en nettbasert læringsportal for barneskolen hvor det brukes pianospill som læringsverktøy. Her møter elevene mer enn 180 videoer med populære og kjente melodier fra hele verden. Gjennom 5 nivåer lærer elevene å mestre enkelt pianospill på en intuitiv og engasjerende måte.

Ett medlemskap – mange fordeler

Læringsportalen med sine læringsvideoer og elevaktiviteter er hovedelementet i Pianoklassen. For å få tilgang til Læringsportalen må man være medlem. Både skoler og private kan bli medlem. Et skolemedlemskap forutsetter kjøp av en av våre skolepakker med musikkinstrumenter som er spesielt tilpasset aktivitetene i Læringsportalen. Private medlemmer tilbys musikkinstrumenter enkeltvis i vår nettbutikk.

Å være medlem i Pianoklassen gir mange fordeler inkludert fri teknisk og pedagogisk support, medlemstilbud og rabatter på instrumenter og utstyr, samt konkurranser med mulighet for å vinne flotte premier.

Gutt spiller på trommesett - pianoklassen.no
Å spille trommesett er en populær aktivitet i Pianoklassen

En arena for mestring

Pianoklassen er utviklet med bakgrunn i at det å lære å spille et musikkinstrument styrker elevenes lærings- og mestringsevne i andre fag på skolen. Derfor er slagordet til Pianoklassen “Skap en arena for mestring” og denne visjonen jobber vi for hele tiden. Vi tror på at mestringsfølelse på ett område lett smitter over til et annet og at jo mer elevene engasjerer seg i musisering, jo bedre yter de i matte, engelsk eller realfag. Her viser også nyere forskning tydelig at dette henger sammen.

Pianoklassen kommer snart til en skole nær deg

Det finnes ca. 2800 grunnskoler i Norge og vi har satt som mål å etablere Pianoklassen på alle. Vårt første delmål er å nå ut til de lokale skolene og i distriktene rundt. Som et ledd i dette arbeidet har vi nylig inngått et samarbeid med to pilotskoler som i en periode skal bruke og teste ut Læringsportalen på ulike klassetrinn. Pilotskolenes arbeid vil bli en viktig brikke i det å kvalitetssikre Pianoklassen både teknisk og pedagogisk.

Et annet mål er å utvikle Pianoklassen for og med medlemmene. Derfor ønsker Pianoklassen medlemmer som engasjerer seg og påvirker innholdet. Vi vil gjøre alt vi kan for å etterkomme alle ønsker og anmodninger fra brukerne.