Kjennetegn på en god læringsarena handler ofte om organisering og gode rutiner. Elevene liker at ting er forutsigbare og ønsker å vite hva som forventes av dem. En strukturert og sømløs gjennomføring vil alltid ha best odds for å lykkes og ha betydelig innvirkning på læringseffekten og elevenes læringsutbytte.

Tanker og betraktninger i dette innlegget er ment som tips til læreren ved planlegging og gjennomføring av undervisningsøkter med Pianoklassen. Det finnes ingen fasit-oppskrift på å lage en god læringsarena. Anbefalingene mine er kun egne erfaringer fra utviklingen av Pianoklassen og undervisningspraksis fra klasserommet.

I undervisningssituasjoner hvor mange elever spiller musikkinstrumenter sammen vil jeg nesten si at oppstarten er alfa-omega for utfallet av undervisningstimen. Det er selvsagt mer enn én faktor som er avgjørende for om resultatet blir suksess eller ikke, men erfaringsmessig teller de første minuttene utrolig mye. Og kanskje er de også den enkleste delen å planlegge ordentlig?

Gruppestørrelse

Det er ingen fasit på hvor stor en elevgrupper kan være for å fungere i aktiviteter med musikkinstrumenter. Ulike lokaliteter og tilgangen på instrumenter vil ofte begrense aktivitetens størrelse og omfang. I Pianoklassen tar vi utgangspunkt i et klasserom med pulter og digital tavle, og for individuell øving at elevene disponerer iPad/Chromebook/PC .

Pianoklassens erfaring er at i motiverte og velfungerende klasser kan opp til 25 elever jobbe sammen uten problemer. Og det blir veldig bra trøkk med et stort "piano-orkester". Mange skoler bruker også Pianoklassens trommesett sammen med pianoene. Det hever musikken enda et hakk. I perioder kan elevene med fordel øve stille med hodetelefoner tilkoblet pianoet og iPad/PC.

Varighet

Spilleøktenes varighet må vurderes ut fra hvilken elevgruppe man har. Noen elevgrupper er alltid mer motiverte og kan sitte lengre med samme opplegg. Variasjon og innslag av andre typer aktiviteter vil 'brekke opp' øktene og stimulere de minst tålmodige elevene. Erfaringsmessig bør ikke spilleøkter hos de yngste elevene overstige 20 minutter uten noen form for avbrekk eller variasjon. Uansett må læreren som kjenner elevgruppen vurdere dette selv.

Elevpianoet

Elevpianoet er et perfekt tilpasset instrument for barnetrinnet. Tangentene er passelig store for barnefingre, og i utrullet form får pianoet plass på en vanlig skolepult. Vann og smuss tåler de også. Etter bruk rulles pianoene sammen og lagres i en oppbevaringsboks med plass til opptil 25 stykk. Elevene kan også koble pianoet til iPad/PC og øve "stille" med hodetelefoner på.

Elevpianoet utrullet på pulten

Supplement

Flere og flere skoler velger å supplere elevpianoene med tilleggsinstrumenter som lærerpiano og trommesett. Lærerpianoet er et el-piano med 61 semivektede tangenter og oppladbart batteri som er veldig praktisk hvis læreren vil bli med å spille. Det elektroniske trommesettet har 9 trommepads og 2 pedaler og får god plass på en pult. Mange av øvingsvideoene inneholder også en versjon med rytmekomp som elever på trommesettet kan øve og spille etter sammen med pianoene. Trommesettet kan også være et alternativt instrument for elever som ikke fikser pianomotorikken like bra.

Trommesettet i aksjon sammen med pianoene

Gode rutiner

Den viktige oppstarten

I Pianoklassen er det alfa-omega med gode rutiner. I det ordenselevene går fra pult til pult og deler ut pianoene fra oppbevaringsboksen tar det bare to-tre minutter før hele klassen er klar til å starte. Likevel er disse minuttene et kritisk punkt som krever et sett med tydelig beskjeder.

Det er viktig at elevene repeterer og øver på hva de skal gjøre mens pianoene blir utlevert.

Forslag til beskjeder før utleveringen av pianoene starter:

1) Når du mottar pianoet; rull det ut på pulten din og la det ligge uten å røre det mer!

2) Hvil deretter hendene dine ned langs sidene på stolen!

Etter at utlevering av alle pianoene er ferdig:

1) Skru på strømmen og skru opp lydstyrken!

2) Hvil hendene dine ned langs sidene på stolen!

3) Vent på ny beskjed!

Uten så pass tydelige og "strenge" rutiner vil det fort bli et kaos av "pianostøy" og uønsket adferd som vil gjøre fortsettelsen vanskelig. Også gjennom hele spilleøkten og ved avslutningen er godt innøvde rutiner avgjørende for å lykkes.

I Læringsportalen ligger det flere tips til rutiner for oppstart, gjennomføring og avslutning av spilleøktene.

Kontakt oss

Dersom dette hørtes spennende og interessant ut er vi svært interessert i å høre fra deg og skolen din. Vi er alltid tilgjengelige på chat, kontaktskjema eller e-post.